ג/ 8645

שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך גישה.

מטרת התוכנית


לקבוע שנוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך גישה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: שבלי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/07/1996 תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4199. שנה עברית: התשנו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות 08/02/1996 תאריך פרסום: 08/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4379. עמוד: 1583. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/01/1996 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 17/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 17/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה 11/01/1995
קבלת תכנית 02/10/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך גישה. שינוי