יוש/ 4/ 2/ 6/ 210

מודיעין עילית, הצרחה בין מגרש 409 למבני ציבור למגרש 408 שצ"פ

מטרת התוכנית


1. הצרחת יעודי הקרקע ע"י שינוי יעוד הקרקע בחלק ממגרש 807 משטח צבורי פתוח לשטח למבני ציבור, ושינוי יעוד הקרקע בחלק ממגרש 409 משטח למבני ציבור לשצ"פ.
2. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


מסמכים
הוראות בעבודה הורדה
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה קבצים דיגיטליים בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/09/2022
קבלת תכנית 11/08/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 2/ 6/ 210 שינוי