ג/ 5516

תכנית מתאר עילבון

מטרת התוכנית


להסדיר את הפיתוח והבניה בכל שטח התשריט ע"י התוויתן
של הדרכים החדשות וכן התוויתן הרחבתן וביטולן
של דרכים קיימות . קביעת אזורי מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון עם חתימות אישור שר הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/05/1996
פרסום לאישור ברשומות 01/05/1996 תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3105. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/03/1996 תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/02/1996
הוגשו התנגדויות 05/09/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 08/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות 19/11/1992 תאריך פרסום: 19/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4059. עמוד: 482. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/10/1992 תאריך פרסום בעיתון: 06/10/1992.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 19/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 19/07/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 19/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה 13/05/1991
קבלת תכנית 06/11/1985

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 1230 תכנית מס' 1230 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0436493 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 11112 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9812 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5516/ 203 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10675 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18360 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20061 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11603 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0865675 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 18594 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18051 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 13343 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13415 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13934 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21241 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21505 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0541367 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0410696 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0934661 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0434654 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 21119 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0852749 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0634618 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 5516/ 305 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0451666 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0782938 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0322255 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0342675 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0425389 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0481382 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0384008 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 16188 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20616 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0723619 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית ג/ 21483 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5516/ 407 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0427153 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0596106 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0509877 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0419267 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0278911 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0954115 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0770479 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0945345 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0652131 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-1156132 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0730689 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0626150 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-1092469 תכנית מתאר עילבון שינוי
תוכנית 251-0591438 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-1020593 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-0942037 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-0918664 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-0908723 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-0769778 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית 251-1079557 תכנית מתאר עילבון החלפה
תוכנית ג/ 13153 תכנית מתאר עילבון כפיפות צפייה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן תכנית מתאר עילבון היתר בניה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 2522012 בילאן בידיע
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. בילאן נביל
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 2269153 זינה פאיז
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 1812012 זינה פוזי
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 5812012 זינה ראלי
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 6616312 זריק סלימאן
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 1689902 חליל בולוס
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 8912012 חליל ג'ורג
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3128212 חליל נביה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 2689902 חליל עטאף
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 6902012 יוסף וליד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז.5045995 יוסף נאדר
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף רדייה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מינהל מקרקעי ישרראל מדינת ישראל
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 9902012 עילבוני חנא
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 1089012 עילבוני פאיז
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 8126132 עילבוני פוזי
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 2987105 עילובינ פהמי