תממ/ 3/ 5

תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת

מטרת התוכנית


1.8.1 לשנות יעוד שטח חקלאי לאזור תעסוקה.

1.8.2 לקבוע הנחיות לקביעת השימושים באזור התעסוקה.

1.8.3 לקבוע הנחיות והוראות לתכנון מפורט של השטח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט בקנ"מ 1:20,000 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית תממ דרום - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/05/1996 תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 20/07/1995 תאריך פרסום: 20/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4320. צפייה
קבלת תכנית 01/01/1995

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 3 תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת שינוי
תוכנית רש/ 09/ 007 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 08/ 005 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 08 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 03/ 007 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 19 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 03/ 003 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 03 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 09/ 005 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 15 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 07/ 002 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 013 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 08 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 4 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 04/ 001 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 06 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 001 תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 5-אזור תעסוקה ברקת היתר בניה