ג/ 8260

מתאר, מטולה

מטרת התוכנית


הסדרת מערכת התנועה, שנוי יעוד שטחים וחלוקתם לשם
קדום הפתוח התיירותי של המושבה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/03/1996 תאריך פרסום: 22/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4393. עמוד: 2394. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/01/1996 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/07/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 22/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות 17/02/1994 תאריך פרסום: 17/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4193. עמוד: 2355. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/01/1994 תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה 08/09/1993
קבלת תכנית 02/09/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 19 תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 2737 מתאר מטולה שינוי
תוכנית ג/ במ/ 60 הר-צפיה - מטולה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9239 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18605 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 037 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 030 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13788 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 034 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 031 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 021 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11082 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 008 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 038 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 009 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 003 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18513 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית 259-0215871 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 024 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21833 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 050 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 015 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 039 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 013 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10693 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 042 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13087 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12165 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית ג/ 12541 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 029 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11520 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11730 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 041 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 005 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 040 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית ג/ 14460 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14877 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14954 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19019 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 052 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 001 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20979 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית ג/ 19716 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13121 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית 259-0381145 מתאר, מטולה שינוי
תוכנית 259-0742841 מתאר, מטולה החלפה
תוכנית 259-1015551 מתאר, מטולה החלפה
תוכנית ג/ 8763 מתאר, מטולה פירוט צפייה
תוכנית 259-1126416 מתאר, מטולה כפיפות
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 047 מתאר, מטולה כפיפות צפייה
תוכנית 259-0964866 מתאר, מטולה כפיפות
תוכנית 13213/ 125 מתאר, מטולה היתר בניה
תוכנית ש/ 1/ 21/ א מתאר, מטולה תיקון אכרזת גן לאומי/שמורת טבע