ג/ 8420

קרית חינוך, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


פתוח אזור קרית חינוך עבור הכפר .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/02/1996 תאריך פרסום: 22/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4383. עמוד: 1687. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/01/1996 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 22/05/1995
פרסום להפקדה ברשומות 16/03/1995 תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2575. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/02/1995 תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה 20/07/1994
קבלת תכנית 09/02/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 קרית חינוך, מג'דל שמס שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 971 חברת חשמל