27/ במ/ 43/ 4

שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון

מטרת התוכנית


שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' במגרשים 1-384.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מצפה רמון
גוש:39033

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/02/1996 תאריך פרסום: 01/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4378. עמוד: 1546. שנה עברית: התשנו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 06/09/1995
פרסום להפקדה בעיתונים 06/08/1995 תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1995. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1995. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1995. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1995. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות 03/08/1995 תאריך פרסום: 03/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4323. עמוד: 4208. שנה עברית: התשנה . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 23/10/1994
קבלת תכנית 17/10/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43 בנית מגורים שינוי צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43/ 1 מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43/ 2 בניה למגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ מק/ 1010 שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ מק/ 1011 שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 134 שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 613-0896332 שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון שינוי
תוכנית 613-1087998 שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - מצפה רמון כפיפות