27/ במ/ 199

הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים וקרית חינוך
ע"י שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 524 יח"ד +524 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מצפה רמון
שכונת הגמל
גוש:לא מוסדר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
תקנון מוקלד הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/12/1995 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1995.
פרסום לאישור ברשומות 03/12/1995 תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 688. שנה עברית: התשנו . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 02/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 29/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות 13/07/1995 תאריך פרסום: 13/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4319. עמוד: 4061. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/06/1995 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה 08/01/1995
קבלת תכנית 20/10/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ מק/ 1013 הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 116/ 1 הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 114/ 10 הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 613-0906834 הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון שינוי
תוכנית 613-0846345 הקמת שכונת מגורים וקרית חינוך - שכונת הגמל - מצפה רמון שינוי