הר/ 1914

קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו.

מטרת התוכנית


קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש
בהם.
1. בבתי מגורים תותר בנית קומת מרתף בגודל תכסית
הבנין.
2. באזורי מסחר, תעשיה, מלאכה תהא אפשרות לבנית
קומת מרתף תחתונה לחניה בנוסף לקומת המרתף בגודל
מגרש הבניה הכל כמפורט במסמכי התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1,600 יח"ד +800 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: כפר שמריהו
כל שטח שיפוט מועצה המקומית כפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/11/1995 תאריך פרסום: 09/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4346. עמוד: 352. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/10/1995 תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/08/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 24/07/1995
פרסום הכנת תכנית ברשומות 29/01/1995 תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1710. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 29/01/1995 תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1711. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 20/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים 20/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/01/1995
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 21/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה 21/11/1994
קבלת תכנית 21/11/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0453357 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי
תוכנית 504-0715649 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי
תוכנית 504-0538066 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0724385 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי
תוכנית הר/ 2232 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2164 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי צפייה
תוכנית 504-0858837 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי
תוכנית 504-0159111 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי
תוכנית 504-0067975 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. החלפה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ א קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2093/ א קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0226449 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0359497 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0405696 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0253880 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0276808 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0167890 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-0722686 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-1086313 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית 504-1015486 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות
תוכנית הר/ 17/ 85142 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 0718/ 8189 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 15/ 85218 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85090 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 1020/ 82319 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85265 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 0519/ 8171 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 0122/ 82008 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על
תוכנית הר/ 0522/ 82091 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. ערר על

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדריכל דוד דרך
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לתכנון ובניה ועדה מקומית