ענ/ 220

שנוי לתכנית מתאר ברטעה.

מטרת התוכנית


- הרחבת שטחי הבניה למגורים בכפר ברטעה.
- הקצאת שטח לדרכים, שבילים, אתר לבניני ציבור
ואזור חקלאי.
- קביעת שמושים והוראות בניה בכל האזורים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: ברטעה
דרומית לבית הספר היסודי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/10/1995 תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4342. עמוד: 268. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/10/1995 תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית 10/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות 11/05/1995 תאריך פרסום: 11/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4303. עמוד: 3130. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/04/1995 תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 11/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 11/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/1991
קבלת תכנית 26/12/1988

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 שנוי לתכנית מתאר ברטעה. שינוי