ג/ 8468

אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס

מטרת התוכנית


שינוי שטח חקלאי לשטח לתעשיה ושטח חקלאי מיוחד

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/10/1995 תאריך פרסום: 05/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4337. עמוד: 19. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/09/1995 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית 12/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות 06/04/1995 תאריך פרסום: 06/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4295. עמוד: 2728. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/1995 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה 02/11/1994
קבלת תכנית 21/03/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10671 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17419 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18850 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית גנ/ 17840 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16071 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16301 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19286 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית ג/ 18692 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית ג/ 18898 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית גנ/ 16306 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17426 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19789 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית ג/ 21741 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 8467/ 13/ 12 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי
תוכנית ג/ 19849 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה