ג/ 8625

שינוי בתקנון תוכנית מתאר - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


לשנות הנחיות ותנאים באזורי התעשיה והמלאכה:
להגדיל את אחוזי הבניה המותרים, להגדיל את גובה
הבניה המותר, להקטין את המרווחים הצדדיים והאחוריים,
להוסיף שימושים לרשימת השימושים המותרים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/10/1995 תאריך פרסום: 05/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4337. עמוד: 19. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/09/1995 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית 12/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות 23/03/1995 תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2620. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/02/1995 תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה 02/11/1994
קבלת תכנית 13/09/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6009 תכנית מתאר מג'דל שמס שינוי צפייה