251-1072032

שינוי קווי בניין לפי בנייה קיימת בגוש 17216 חלקה 30 מגרש 321ש בשבלי

מטרת התוכנית


שינוי בקווי בניין למבנה קיים ( לגיטימציה).

עיקרי הוראותיה


- שינוי קווי בניין לפי 62א(א) סעיף קטן 4.
- קביעת הוראות הריסה או העתקה לפי סעיף 62 א(א)19.

דברי הסבר


מטרת התוכנית הסדרה ומתן לגיטימציה למבנה מגורים קיים שנבנה בסטייה מהיתר בניה וזאת ע"י שינוי קווי בניין לפי בנייה קיימת כמסומן בתשריט מצב מוצע.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 569.16 מ"ר +569.16 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


בצד הדרך עין אלתינה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 23/08/2022 5 4
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/08/2022 5 4
פרסום לאישור ברשומות 23/08/2022 תאריך פרסום: 23/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10755. עמוד: 10877. שנה עברית: התשפב . 5 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/08/2022 5 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 11/08/2022 5 4
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/04/2022 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/03/2022 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 3111 תכנית מתאר -ערב שבלי החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022058 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 11/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/04/2022 הורדה
נוסח פרסום 16/05/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 28/04/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 18/08/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 18/08/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 28/04/2022 הורדה