ש/ במ/ 558

גבעת פרדיס

מטרת התוכנית


הסדרת השימוש בקרקע ע"י יעוד שטחים למגורים,
(כ-1800 יח"ד), למסחר, לדרכים ושבילים, שטחים למבני
ציבור ,מוסדות ציבור, שטחים פתוחים, שפ"פ ויער.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: פרדיס
מזרחית לישוב בהמשך לבינוי הקיים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 30/04/1995
פרסום לאישור ברשומות 30/04/1995 תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3091. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/04/1995 תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 28/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות 05/08/1993 תאריך פרסום: 05/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4131. עמוד: 99999. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/07/1993 תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1993.
החלטה בדיון בהפקדה 01/12/1992
קבלת תכנית 23/08/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה אישור ע"פ תמ"א צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1300 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1021 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 890 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 707 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 889 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 892 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1190 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 901 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 891 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 945 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 898 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 946 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 935/ א גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 963 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1481 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 896 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 887 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 949 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 747 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1335 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית מק/ ש/ 902 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 935 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1007 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 936 גבעת פרדיס שינוי צפייה
תוכנית 353-0188839 גבעת פרדיס שינוי
תוכנית 353-0241661 גבעת פרדיס שינוי
תוכנית ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט גבעת פרדיס שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 30306202 אחמד מואסי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 4523405 בשר מוחמד תאופיק
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 229562020 דסוקי יוסף
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם גו'דאת מראענה כאמל כאמל עו"ד
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עובדיה לוי
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 138307350 פחמאוי מוחמד מחמוד
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חב' חשמל שלמה כהן
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם עבד קונדוס שמעון איל עו"ד