תמא/ 31/ א/ 13

תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם

מטרת התוכנית


ח.1 ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלווים.

ח.2 ליעד השטחים המסומנים בצבע אפור למסילת רכבת ולמתקנים נלווים.

ח.3 ליעד השטח המותחם בקו הכחול להקמת גשרים, גשרונים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בלילת הדרך.

ח.4 ליעד השטח המותחם בקו כחול להקמת מתקני דרך ומבני שירות.

ח.5 ליעד שטחים בתחום התכנית לטפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.

ח.6 לסגור ולבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.

ח.7 להסדיר הסתעפויות צמתים ומחלפים.

ח.8 להסדיר ניקוז.

ח.9 למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילה ושימושה של הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

ח.10 ליעד בשטח הצבוע באדום המוקף בקו שחור כשלב א' לביצוע במחלף מערכתי.

ח.11 ליעד שטח המסומן בפסים ירוקים דקים םעל רקע אדום, כשטח להרחבת מחלף מערכתי ולשימוש קרקע משולב.

ח.12 לשנות את תמא/ 3 ולהסיט את דרך מס' 6 מזרחה בין מחלן בן שמן
(45/ 1/ 6) לבין מחלף גבעת כח (461/ 6) מנ.נ. 152/144 עד נ.צ. 160/146.

ח. 13 לשנות את תמא/ 3 ולהסיט מזרחה את מחלף 345/ 6, מנ.צ. 154.8/145.5 לנ.צ. 155.0/146.8.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מס' 2 הורדה
נספחים
נספחים מאושרים תיקון נספח תנועה - 08.20 הורדה
דברי הסבר דברי הסבר לקראת דיון בולנתע - שינוי סכימה תנועתית 471 הורדה
נספחים מאושרים תיקון נספח תנועה - 11.21 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית דרכים - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה בקשה לשינוי סכימה תנועתית - רמפה 50 הורדה
תכתובת
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 8 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 10 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 11 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון צוות מלווה שנערך בתאריך 17.7.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב14.2.23 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 4 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 5 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 6 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 7 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות מלווה בתאריך 23.2.22 הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 1 הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 2 הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 3 הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 4 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 1 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 2 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 9 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות מלווה בתאריך 18.12.19 הורדה
תכתובות דברי הסבר לשינוי סכימה תנועתית - דרך 444 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות מלווה בתאריך 2.10.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות המלווה בתאריך 25.11.20 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות המלווה בתאריך 29.10.20 הורדה
תכתובות דברי הסבר ולנתע 21.1.21 הורדה
תכתובות סכימה תנועתית ולנתע 12.1.21 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בישיבת ולנת"ע בתאריך 12.01.2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בישיבת ולנת"ע בתאריך 12.01.2021 הורדה
תכתובות נספחים לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה, חלק 3 הורדה
תכתובות סכימה תנועתית מוצעת לנתצ בדרך 444 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/04/1995 תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3073. שנה עברית: התשנה . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 שינוי
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 3 תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז שינוי
תוכנית תממ/ 3/ 2 תכנית מתאר מחוז המרכז-שינוי מס' 2-אזור איילון מודיעין אפק שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 2000 שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טל שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 2007 . שינוי
תוכנית גז/ 401/ 10 אזור תעשיה מודיעים שינוי צפייה
תוכנית גז/ 414/ 14 שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', כבישים, שצ"פ שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 101 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 103 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 107 שינוי משבצות חקלאיות שינוי
תוכנית משמ/ 31 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית גז/ במ/ 195 מזור החדשה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 22/ ד תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם פירוט
תוכנית 417-0638593 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם שינוי
תוכנית תמא/ 31/ א/ 13/ 1 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית 418-0358416 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם ללא שינוי
תוכנית תתל/ 91 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם שינוי
תוכנית תתל/ 79 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם שינוי
תוכנית 415-0436287 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית חמ/ 518/ 20 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות צפייה
תוכנית חמ/ 401/ 50 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות צפייה
תוכנית 417-0368233 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית 422-0152488 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית תתל/ 98 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית חמ/ 401/ 40 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 13/ 1 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית 420-0713313 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית תתל/ 109 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית 421-1041243 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית 424-0843680 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות
תוכנית שד/ 228 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית 424-0309807 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 04/ המ/ 47 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם פיצויים
תוכנית 02/ המ/ 77 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם פיצויים

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
722 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 19/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
666 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/01/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
645 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/01/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה