מח/ 89

פרויקט "ארץ אחרת" ביער החורשים.

מטרת התוכנית


קביעת מסגרת תיכנונית לפעילות נופש ספורט ואומנות
ביער החורשים. שינוי יעוד שטח מקרקע חקלאית לשטח
נופש פעיל.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: ?______________
יער החורשים ליד אורנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/02/1995 תאריך פרסום: 23/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4285. עמוד: 2190. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/02/1995 תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה 02/02/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/02/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו 02/02/1995
החלטה בדיון באישור תכנית 23/10/1994
הוגשו התנגדויות 11/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות 16/12/1993 תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1197. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 28/11/1993 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1993.
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/1993
קבלת תכנית 28/07/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי ומאיר זוננשיין
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארי פינקל
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוכי נעים
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאולי ניסים
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר אריה רייך , עו"ד
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר היאט דניאל
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה הלפרין
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב ורינה שלוסלברג
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר חיים כהן
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאי לאובי
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צביקה מה יפית
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צביקה מנלה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קורמן בני
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קליינר אורי ושולמית