תמא/ 31/ א/ 12

תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3

מטרת התוכנית


ח.1 ליעד השטים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים נלווים.

ח.2 ליעד השטחים המסומנים בצבע אפור למסילת רכבת ולמתקנים נלווים.

ח.3 ליעד השטח המותחם בקו הכחול להקמת גשרים, גשרונים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים כן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.

ח.4 ליעד השטח המתוחם בקו הכחול להקמת מתקני דרך ומבני שרות.

ח.5 ליעד שטחים בתחום התכנית לטפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.

ח.6 לסגור ולבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.

ח.7 להסדיר הסתעפויות צמתים ומחלפים.

ח.8 להסדיר ניקוז.

ח.9 למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

ח.10 ליעד השטח הצבוע אדום המוקף בקו שחור כשלב א' לביצוע במחלף מערכתי.

ח.11 ליעד השטח המסומן כפסים ירוקים דקים על רקע אדום, כשטח להרחבת מחלף מערכתי ולשמוש קרקע משולב.

ח.12 לשנות את תמא/3 בקטע שמורת מצליח, עפ"י התשריט.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית דרכים - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות מלווה בתאריך 2.10.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בצוות מלווה בתאריך 23.2.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/02/1995 תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 שינוי
תוכנית תמא/ 31/ א תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה ופיתוח ולקליטת עלייה שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 1 תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית תממ/ 3 תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז שינוי
תוכנית מח/ 65 נשר רמלה שינוי צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 7 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 79 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3 שינוי
תוכנית 456-0944579 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
213 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 17/06/2003
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
190 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/07/2002
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה