ממ/ 9109

שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור,קביעת הוראות בניה וקוי בנין

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני
ציבור (השטח הצבוע בתשריט בצבע חום מותחם
חום כהה).
2. קביעת הוראות בניה וקוי בנין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1995.
פרסום לאישור ברשומות 11/12/1994 תאריך פרסום: 11/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4266. עמוד: 963. שנה עברית: התשנה . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות 21/08/1994 תאריך פרסום: 21/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4241. עמוד: 4735. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/08/1994 תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1994.
החלטה בדיון בהפקדה 15/06/1994
קבלת תכנית 18/04/1994