יוש/ 1/ 12/ 113

מצפה ישי, הסדרת מצב קיים

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב', שטח לתכנון בעתיד, מסחר, שטח למבני ציבור ושטח חקלאי לאזור מגורים א' ו ב', שטח למבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ודרכים.
2. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
3. ביטול דרכים מאושרות.
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


קביעת הוראות וגבלות בניה בייעודי הקרקע השונים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 79 יח"ד יח"ד +79 יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/08/2022
קבלת תכנית 18/08/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית 113/ 12 שינוי