ג/ 6192

אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה

מטרת התוכנית


שנוי שטח חקלאי לשטח תעשיה ושטח חקלאי מיוחד

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 18/12/1994
פרסום לאישור ברשומות 18/12/1994 תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1035. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/12/1994 תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 01/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות 06/10/1991 תאריך פרסום: 06/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3926. עמוד: 100. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/07/1991 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה 06/12/1989
קבלת תכנית 27/11/1987

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0485243 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 10671 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17036 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16827 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 17990 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16908 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 17419 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18850 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 17423 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17421 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17420 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17840 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13627 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16824 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16071 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16301 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16308 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17038 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19286 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 11687 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18692 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 17827 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17828 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17867 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18839 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 16307 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18898 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 15044 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15903 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17426 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19789 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית גנ/ 17427 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19763 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21741 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 8467/ 13/ 12 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 13583 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18546 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14855 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית 256-0819524 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית 256-0362053 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי
תוכנית 256-0643924 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה החלפה