256-1087212

שינוי קו בניין - משפחת עוידאת

מטרת התוכנית


2.1.1. הסדרת קווי בניין במגרש מס' 5401.

עיקרי הוראותיה


2.2.1. שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט עפ"י סעיף 62א(א)4.

דברי הסבר


התכנית משנה קו בניין למגרש מס' 5401 (מתכנית מתאר מאושרת ג/9858) והתאמתו עפ"י בנייה קיימת בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 1,033 מ"ר +1,033 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה הורדה
תשתיות הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/04/2023 17 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/08/2022 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/04/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/04/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 12/04/2023 הורדה