251-0788166

חלוקת מגרשים בגוש: 17216 חלקה 75 - שיבלי

מטרת התוכנית


הסדרת גישה וחלוקה למגרשים

עיקרי הוראותיה


א- חלוקה בהסכמת בעלים
ב- הקטנת גודל מגרש מינימלי
ג- הקטנת קווי בניין לפי קיים
ד. הארכת דרך.
ה. שינוי תכסית.

דברי הסבר


הסדרת בניה קיימת ,ע"י אחיוד וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי,

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה ואיזון הורדה
חלוקה ורישום נספח חלוקה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 15/08/2022 15 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/08/2022 15 14
פרסום לאישור ברשומות 15/08/2022 תאריך פרסום: 15/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10737. עמוד: 10720. שנה עברית: התשפב . 15 14 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/08/2022 15 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/07/2022 14 14
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/2022 תאריך פרסום: 15/03/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10269. עמוד: 4276. שנה עברית: התשפב . 14 14 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/03/2022 14 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/01/2021 9 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם החלפה צפייה
תוכנית ג/ 3111 תכנית מתאר -ערב שבלי החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022056 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 21/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 04/03/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 04/03/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 10/08/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 04/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 10/08/2022 הורדה