251-0946129

שינוי קווי בניין בגוש 17215,חלקה 88, 234-שיבלי

מטרת התוכנית


הסדרת בנייה קיימת

עיקרי הוראותיה


1.שינוי קווי בניין
2. הגדלת תכסית.
3. שינוי גודל מגרש מזערי הנדרש להקמת שני מבנים.

דברי הסבר


התכנית חלה על מגרש שגודלו 525 מ"ר. בהתאם לתכנית המאושרת מותר 3 יח"ד במגרש מזערי של 400 מ"ר, התכנית משנה את קווי הבניין לפי המצב הקיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 690 מ"ר +690 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר שיבלי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 15/08/2022 7 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/08/2022 7 5
פרסום לאישור ברשומות 15/08/2022 תאריך פרסום: 15/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10732. עמוד: 10675. שנה עברית: התשפב . 7 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/08/2022 7 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/03/2022 6 4
פרסום להפקדה ברשומות 13/01/2022 תאריך פרסום: 13/01/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10132. עמוד: 2795. שנה עברית: התשפב . 6 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/01/2022 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/07/2021 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם החלפה צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022038 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 29/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/01/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 04/08/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 12/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 04/08/2022 הורדה