256-1067404

הסדרת גבולות מבנה ציבור והרחבת כביש מרכז מגדל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת גבולות אזור מבנה ציבור לפי מצב קיים ע"י הצרחת שטחים ,והרחבת דרך והארכתה

עיקרי הוראותיה


הסדרת גבולות ייעודי קרקע לפי סעיף 62א (א) (1)
הגדלת שטח מבנה ציבור לפי סעיף 62א (א) (3)
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א (א) (4)
שינוי תכנית בינוי לפי סעיף 62א (א) (5)
הרחבת דרך והארכתה לפי סעיף 62א (א) (2)
הגדלת תכסית קרקע לפי סעיף 62א (א) (9)

דברי הסבר


התאמת גבולות שטח מבנה ציבור ושטח ספורט ונופש במרכז מג'דל שמס .
הרחבת שטח מבנים ומוסדות ציבור לחינוך על חשבון שטח מגורים .
הרחבת דרך והארכתה על חשבון איזור לתכנון בעתיד ושטח ספורט ונופש.
הגדלת תכסית קרקע

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 35,763.63 מ"ר +35,814 מ"ר -50.37 מ"ר 25545.45 מ"ר *140% עפ"י ת.ב.ע.מאושרת 256-0292698 =35763.63

מקום התוכנית


מרכז מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות טופס שינויים בין גרסאות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועמש הוועדה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הוועדה הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/04/2023 10 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/02/2023 8 6
פרסום להפקדה ברשומות 15/08/2022 תאריך פרסום: 15/08/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10739. עמוד: 10732. שנה עברית: התשפב . 8 6 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/08/2022 8 6
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/08/2022 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0292698 הסדרת שטחי ציבור מג'דל שמס החלפה צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023078 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 02/02/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/04/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/08/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/04/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/08/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 12/04/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/08/2022 הורדה