ג/ 5935

שנוי יעוד למגורים, מזרעה

מטרת התוכנית


ליעד שטח חקלאי למגורים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מזרעה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/06/1994
החלטה בדיון באישור תכנית 23/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1993 תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2547. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/04/1993 תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1993.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 31/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 31/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 31/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה 01/04/1992
קבלת תכנית 13/02/1987

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 שנוי יעוד למגורים, מזרעה התליה צפייה