יוש/ 23/ 51

שמורת טבע נחל מכוך 23/ 51

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תקנון עברית להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מתאר מפורטת לשמורת טבע הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - הבקשה נדחתה 16/02/1994
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה 16/02/1994
קבלת תכנית 16/02/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ יוש/ 23/ 51 שמורת טבע נחל מכוך 23/ 51 אכרזת גן לאומי/שמורת טבע