ג/ 5867

תכנית מתאר מסעדה

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
1965 בהתחשב במצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מסעדה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/01/1994 תאריך פרסום: 30/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4188. עמוד: 1986. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/01/1994 תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/05/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 13/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות 04/03/1990 תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. עמוד: 2090. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/11/1989 תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/10/1988
החלטה בדיון בהפקדה 21/03/1988
קבלת תכנית 19/12/1986

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 345 שכון ב' - בית שאן שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 14277 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16749 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17431 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13301 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית 2/ מח/ מק/ 2006/ 3 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 13/ 1 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 21476 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 13584 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8621 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15410 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17991 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 07/ 2 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15469 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15717 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 15045 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17088 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 20200 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 13/ 2 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 05/ 3 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 5867/ 12/ 1 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 19243 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12239 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18762 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 98/ 2 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית 256-0331512 תכנית מתאר מסעדה שינוי
תוכנית ג/ 21434 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17148 תכנית מתאר מסעדה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16305 תכנית מתאר מסעדה כפיפות צפייה