27/ במ/ 43/ 3

אתר חירום

מטרת התוכנית


שינוי תקנות בניה במגרש 600.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מצפה רמון
אתר חירום
גוש: 39033

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/01/1994 תאריך פרסום: 06/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4181. עמוד: 1488. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/01/1994 תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית 01/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות 15/08/1993 תאריך פרסום: 15/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4134. עמוד: 3883. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/08/1993 תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/07/1993
החלטה בדיון בהפקדה 27/06/1993
קבלת תכנית 22/06/1993

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43 בנית מגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 613-0324368 אתר חירום שינוי