הצ/ 8/ 1/ 5

להסדיר את השמוש בקרקע על ידי יעוד שטחים למגורים, למסחר ומגורים,למסחר משולב

מטרת התוכנית


מטרת התכנית להסדיר את השמוש בקרקע על ידי יעוד
שטחים למגורים, למסחר ומגורים, למסחר משולב בתחנת
תידלוק ולדרכים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: אבת'אן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/12/1993 תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1993.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 02/12/1993
פרסום לאישור ברשומות 02/12/1993 תאריך פרסום: 02/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4172. עמוד: 1074. שנה עברית: התשנד . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 28/07/1993
פרסום להפקדה בעיתונים 14/04/1993 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1993.
פרסום להפקדה ברשומות 18/03/1993 תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1970. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 23/09/1992
קבלת תכנית 10/05/1992