שד/ 1002/ 6/ א

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור שרותי דרך, תחנת דלק, מוסכים, מסעדה וכו'.

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור שרותי דרך, תחנת
דלק, מוסכים, מסעדה וכו'. תחנת תדלוק טדרגה ג'לפי
ת / מ / א / 18 - נוסח תשמ"ו - 1986.
ב. שינוי לתכנית שד / 1000, שד / 1002.כמפורט
לעיל. ג. קביעת אזורים ושימושים. כמפורט.
ד. מתן היתרי בניה לפי הוראות התכנית ותשריט בינוי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/07/1993 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1993.
פרסום לאישור ברשומות 25/05/1993 תאריך פרסום: 25/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4112. עמוד: 2787. שנה עברית: התשנג . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/02/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 28/07/1991
פרסום להפקדה בעיתונים 08/04/1991 תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1991.
פרסום להפקדה ברשומות 13/11/1990 תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 490. שנה עברית: התשנא . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/07/1989
קבלת תכנית 01/07/1988

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש המועצה המקומית מר דוד ראש