יוש/ 10/ 51

שמורת טבע נחל פצאל 51/10

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מקום התוכנית


נפות: רמאללה, שכם והבקעה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - ערבית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/06/1993 תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית 17/09/1990
החלטה בדיון בהתנגדויות 13/03/1990
פרסום להפקדה בעיתונים 14/05/1989 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1989.
החלטה בדיון בהפקדה 28/12/1987
קבלת תכנית 28/12/1987

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1316/ 60 שמורת טבע נחל פצאל 51/10 שינוי צפייה
תוכנית ש/ יוש/ 10/ 51 שמורת טבע נחל פצאל 51/10 אכרזת גן לאומי/שמורת טבע

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 29/03/2015 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 29/03/2015 הורדה