354-1003193

שכונת ח'לת זיתא-באקה אלגרבייה

מטרת התוכנית


1. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתחום התוכנית.
2. התוויית מערך דרכים ומתן פתרונות נגישות.
3. הקצאת שטחים לשימושים ציבוריים.
4. הגדלת זכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


הסדרת בנייה במובלעת חקלאית וציפוף הבינוי בשטחי המגורים העוטפים אותה

דברי הסבר


תחום התוכנית נמצא בלב העיר באקה אלערבייה - שכונת ח'לת זיתא שיוצרת מעין מובלעת חקלאית באמצע שטחים מבונים מכוח תוכניות המתאר המאושרת שחלה במקום מס' ענ/125. במתחם קיימת בנייה צפופה המשמשת בעיקר למיגורים למרות שרוב שטח התוכנית עדיין מיועד לשימושים חקלאיים. אין ספק שקיים איחור משמעותי בשינוי יעוד המתחם והכשרת הבניה הקיימת, שגרם בין היתר לבניה לא מסודרת ואי קיום והנחת תשתיות עירוניות ונוצר מצב שהשכונה אינה עומדת במינימום הנדרש בכל שכונה עירונית מכל הבחינות. האיחור בהכנת התוכנית גורם לפתרונות תכנוניים אורבנים מאולצים בלא מעט מקרים, וזה בגלל הבניה הצפופה והספונטנית הקיימת בשטח התוכנית. בכל זאת עדיף מאוחר מאשר בכלל לא למרות האילוצים השונים. תוכנית זו עם אישורה תתן פתרונות לאישור הבניה הקיימת שלא כחוק, תספק מענה להנחת תשתיות להנאת התושבים ובעיקר תתחבר למרקם העירוני של העיר ותהיה חלק בלתי נפרד ממנו.
בתחום התכנית קיימים 245 מבנים מתוכם 90 בשטח חקלאי והיתרה 155מבנים באזור מגורים מאושר. המבנים בתחום התכנית כוללים 800 יח"ד מתוכם 294 במבנים הנמצאים בשטח חקלאי ו 506 יח"ד במבנים הנמצאים באזור מגורים מאוש.
לעומת זאת קיבולת יח"ד המוצעת בתכנית היא 1448 בתאי השטח המיועדים למגורים ב' ו מגורים ב' עם סימון חזית מסחרית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 8,012 מ"ר +5,185 מ"ר +2,827 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1,133 יח"ד +798 יח"ד +335 יח"ד
מגורים (מ"ר) 141,679 מ"ר +99,753 מ"ר +41,926 מ"ר
מסחר (מ"ר) 4,768 מ"ר מ"ר +4,768 מ"ר ביעוד חזית מסחרית לאורך דרך מס' 4 הבניה למטרות מסחר בקומת קרקע תהיה בערך כ 4768 מ"ר.

מקום התוכנית


באקה אלגרבייה-שכונת ח'לת זיתא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מים הורדה
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים בוגרים הורדה
ביוב הורדה
ניקוז הורדה
קומפילציה רקע תב"עות מאושרות הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
מצב מאושר הורדה
קומפילציה רקע תכנית מתאר כוללנית באקה אלגרבייה הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/08/2022 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/04/2022 7 5
קבלת תכנית 24/03/2022 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0775726 שכונת אבופרך שכונה מערבית באקה כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 125 תכנית מתאר באקה אל גרבייה. שינוי צפייה
תוכנית 354-0579599 הגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה שינוי צפייה
תוכנית ענ/ במ/ 360 באקה אל גרבייה - שכונת מגורים אלדרדס ואום אלרקאקי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה