ג/ 7123

שנוי בתואי דרך ערב שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך מס' 9 והסדרת ייעוד השטחים הכלולים
בתכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: שבלי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1993 תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2544. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/03/1993 תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה 06/03/1991
קבלת תכנית 25/07/1990

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9151 שנוי בתואי דרך ערב שיבלי שינוי צפייה