מי/ 232/ ז

שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מאזור מגורים %40 לשטח שייעודו בניני
ציבור להקמת מקוה טהרה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
מגרש מס' 44 לפי תכנית מס' מי / 232 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/01/1993 תאריך פרסום: 21/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4077. עמוד: 1301. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 08/12/1992
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות 24/09/1992 תאריך פרסום: 24/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4043. עמוד: 4795. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/09/1992 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/08/1992
החלטה בדיון בהפקדה 05/04/1992
קבלת תכנית 23/12/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-0413054 שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון החלפה
תוכנית הל/ מק/ 236 שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון שינוי צפייה
תוכנית 152-0083295 שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון החלפה