יוש/ 4/ 51

תכנית שמורת טבע נחל קנה 4/ 51

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תקנון עברית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מתאר מפורטת הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הצעה לשמורת טבע הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - הבקשה נדחתה 18/11/1992
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה 18/11/1992
קבלת תכנית 18/11/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ יוש/ 4/ 51 תכנית שמורת טבע נחל קנה 4/ 51 אכרזת גן לאומי/שמורת טבע