ממ/ 9003

הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים - כוכב יאיר

מטרת התוכנית


קביעת הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/07/1992 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1992.
פרסום לאישור ברשומות 05/07/1992 תאריך פרסום: 05/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4022. עמוד: 3801. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/04/1992 תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1992.
פרסום להפקדה ברשומות 23/01/1992 תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1901. שנה עברית: התשנב . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 15/09/1991
קבלת תכנית 26/06/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 455-1003185 הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים - כוכב יאיר כפיפות