חא/ מק/ 2013/ 12

הרחבת חלק מהדרך לאתר למטנת עברון

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
337 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה