ג/ 4074

חלוקת מגרשים בראמה

מטרת התוכנית


קביעת חלוקת שטחים לפי יעודם השונים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ראמה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות 18/08/1986 תאריך פרסום: 18/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3370. עמוד: 2934. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/06/1986 תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1986.
קבלת תכנית 19/09/1980

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7137 חלוקת מגרשים בראמה שינוי צפייה
תוכנית בבכ/ מק/ 4074/ 12/ 5 חלוקת מגרשים בראמה שינוי צפייה