ענ/ 265

שנוי תואי דרך ברטעה.

מטרת התוכנית


- שנוי תואי דרך.
- שנוי ברשימת התכליות באיזור מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ברטעה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/11/1991 תאריך פרסום: 28/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3948. עמוד: 971. שנה עברית: התשנב . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 05/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות 15/11/1990 תאריך פרסום: 15/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3815. עמוד: 513. שנה עברית: התשנא . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 13/03/1990
קבלת תכנית 03/01/1990

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 שנוי תואי דרך ברטעה. כפיפות