ג/ 6206

מגורים ומבני ציבור -ג'וליס

מטרת התוכנית


ליעד שטחים למגורים שטחים למבני ציבור
דרכים והסדרת מערכת דרכים לפי המצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ג'ולס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/11/1991 תאריך פרסום: 21/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3945. עמוד: 855. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/10/1991 תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית 28/02/1990
פרסום להפקדה ברשומות 10/09/1989 תאריך פרסום: 10/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3696. עמוד: 4122. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/08/1989 תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/08/1988
החלטה בדיון בהפקדה 23/03/1988
קבלת תכנית 07/12/1987