מ/ 207

עין אל סהלה. (גניזה).

מטרת התוכנית


- העברת האפשרות להקמת בריכות שחיה מסעיף לבניני
ציבור לסעיף אזור צבורי פתוח בתכנית המתאר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עין א-סהלה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 15/09/1991

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 01/10/2003
פרוטוקול הורדה