258-0250092

ג/21953 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למלונאות (אכסון מלונאי) לצורך יצירת מסגרת לפיתוח תעסוקה תיירותית ובכך לשמר את המבנה המיוחד הקיים עפ"י חוק ולעשות בו שימוש בצורה הטובה ביותר.

עיקרי הוראותיה


oשינוי יעוד קרקע מ"שטח ללא תכנון מפורט" למלונאות (אכסון מלונאי) ודרך מוצעת.
oקביעת השימושים זכויות והוראות הבניה לכל יעוד קרקע.
oקביעת זכויות והוראות הבניה ליעוד מלונאות (אכסון מלונאי):
oקביעת סה"כ שטחי הבניה.
oקביעת גודל המגרש.
oקביעת קוי הבנין.
oקביעת תכסית הקרקע.
oקביעת גובה המבנה ומס' הקומות.
oהנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.

דברי הסבר


שטח התכנית הינו קרקע חקלאית מוכרזת בגוש 18673 חלקה 21 בישוב מעיליא.

עפ"י תמ"א 35 החלקה נמצאת במרקם שימור משולב, רגישות נופית סביבתית גבוהה ושטח לשימור משאבי מים.
לתכנית מצורף נספח נופי סביבתי בהתאם לסעיף 11 לתמ"א 35.
עפ"י תמ"מ 2/9 החלקה נמצאת ביעוד חקלאי/נוף כפרי פתוח, שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר ושטח בעל חדירות גבוהה למשקעים.

בחלקה מצוי מבנה קיים עובר חוק תו"ב מלפני 1965, נתמך בתצלום אויר חתום ע"י המרכז למיפוי ישראל מיום 7/9/1963 המראה כי אכן היה קיים.
עפ"י תצהיר שהוגש ע"י זקני הכפר שימוש המבנה היה ללינה חקלאית לעובדים ולעוברי אורח.
על אף שהמבנה אינו מיועד לשימור, הכין היזם תיק תיעוד למבנה.
המועצה לשיקום אתרי מורשת בישראל המליצה בתאריך 3/7/2012 על שיקום המבנה ועל השימוש בו.
החלקה נמצאת בקירבת דרך ראשית מס' 89 המובילה מצומת כברי לכוון מעלות-תרשיחא.
לחלקה מובילה דרך גישה (אספלט) קיימת המתחברת לכביש ראשי 89 בצומת מוסדרת כולל פניות שמאלה אליה וממנה.
לחלקה קיימת תשתית חיבור צרכן למועצה מקו מים וביוב.
בנוסף,בעשור האחרון מתפתח ענף תעסוקה לא חקלאית במגזר הכפרי בכלל ובאזורי קו העימות בפרט.
ענף זה מאפשר גיוון של מקורות פרנסה באזורים בעלי פוטנציאל תעסוקתי לא גבוה, מעודד טיפוח מבנים קיימים וסביבתם.

תכנית זו באה להגדיר מסגרת לפיתוח תעסוקה תיירותית בחלק מחלקה 21 בגוש 18673 באדמות מעיליא, ובכך לשמר את המבנה המיוחד לשימוש כפרי בעל 6 חדרים עפ"י התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי וע"י כך לעשות בו שימוש בצורה הטובה ביותר.

מטרת התוכנית :
שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למלונאות (אכסון מלונאי) לצורך יצירת מסגרת לפיתוח תעסוקה תיירותית ובכך לשמר את המבנה המיוחד הקיים עפ"י חוק ולעשות בו שימוש בצורה הטובה ביותר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 6 חדר חדר +6 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 280 מ"ר מ"ר +280 מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בקירבת דרך ראשית 89 בקטע מספר הדרך בין נווה זיו למעיליא.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תיעוד/סקר שימור הוראות נספח שימור הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תשריט נספח מים וביוב הורדה
ניהול מי נגר הוראות נספח ניהול מי נגר הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה הוראות נספח מים וביוב הורדה
בינוי תשריט נספח בינוי הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-תשריט הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-הוראות הורדה
תנועה תשריט נספח תנוחה הורדה
תנועה חתכים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים מירב רוזן נספח 1ה הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית 258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה
תצהירים 18673-18 הורדה
תצהירים נספח 1ד הצהרת מודד התכנית 258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה
תצהירים ענבל אברהם הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית - נספח 1 ו הורדה
תצהירים נספח 1 ג -תצהיר עורך התכנית258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה
תצהירים ענבל אברהם נספח 1ה הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית 258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה
תצהירים מזאוי נספח 1ה הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית 258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה
תצהירים נספח 1 א הצהרה בדבר הגשת העתק התכנית לועדה המקומית 258-0250092 שינוי יעוד למלונאות (אכסון מלונאי) במעיליא הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 28/07/2022 15 11
החלטה בדיון בהפקדה 30/06/2021 9 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/12/2014 4 4
קבלת תכנית 29/10/2014 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 30/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 23/12/2015
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 03/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 04/02/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 30/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה