ג/ 5479

שנוי יעוד לתעשיה בכפר -מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי שטח חקלאי לשטח תעשיה

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/08/1991 תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3395. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/07/1991 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/02/1991
החלטה בדיון באישור תכנית 01/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות 26/08/1986 תאריך פרסום: 26/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3373. עמוד: 2976. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/06/1986 תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1986.
החלטה בדיון בהפקדה 09/10/1985
קבלת תכנית 27/09/1985