ג/ 6012

תחנת תידלוק על כביש מסעדה מגדל שמס

מטרת התוכנית


ייעוד הקרקע להקמת תחנת תידלוק עם כל השרותים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 08/08/1991
פרסום לאישור ברשומות 08/08/1991 תאריך פרסום: 08/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3909. עמוד: 3335. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/06/1991 תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/02/1991
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות 18/02/1990 תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. עמוד: 1948. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/11/1989 תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1989.
החלטה בדיון בהפקדה 21/09/1987
קבלת תכנית 25/05/1987

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9813 תחנת תידלוק על כביש מסעדה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 תחנת תידלוק על כביש מסעדה מגדל שמס שינוי
תוכנית 256-0632174 תחנת תידלוק על כביש מסעדה מגדל שמס שינוי