יוש/ 24/ 3/ 201

בית אריה, מגרש 532, שינוי קוי בניין

מטרת התוכנית


1. שינוי בחלק מקו בניין צדדי-מזרחי מ3 מ' ל2.09 מ' כולל למדרגות חיצוניות.
2. שינוי בחלק מקו בניין אחורי מ4 מ' ל3.64 מ' ו- 1.44 מ' לגגון בכניסה למחסן.
3. הריסת חלק מסככת עץ בחזית רח' התאמה לקו בנין קדמי 2 מ'.
4. הסדרת גבולות בין המגרשים.

עיקרי הוראותיה


קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטאליים - הפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2022. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/03/2022
החלטה בדיון בהפקדה 26/11/2020
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 24/11/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2019
קבלת תכנית 07/06/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 2/ 201 שינוי
תוכנית 6/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/02/2022 הורדה