ג/ 6933

שנוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים אום אל ג'נם

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
חלוקה למגרשים והתוית דרכי גישה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: אם אל-גנם

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 01/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות 28/02/1991 תאריך פרסום: 28/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3848. עמוד: 1352. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/02/1991 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/12/1990
החלטה בדיון בהפקדה 04/07/1990
קבלת תכנית 23/01/1990