ג/ 6737

הזזת דרך גישה מס' 30 - רומת הייב

מטרת התוכנית


הזזת דרך גישה מס' 30 לכוון מערב.
שינוי זה מהווה שינוי חלקי ל.ת.מתאר מס' ג/ 5148 של רומת היב

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: רומת היב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/12/1990 תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 831. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/11/1990 תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1990.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/10/1990
החלטה בדיון באישור תכנית 07/03/1990
פרסום להפקדה ברשומות 17/12/1989 תאריך פרסום: 17/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3724. עמוד: 858. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/11/1989 תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/10/1989
החלטה בדיון בהפקדה 05/07/1989
קבלת תכנית 19/06/1989

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5148 רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679 שינוי צפייה