354-0761643

ניוד שטח ציבורי פתוח והסדרת חלוקה עין אלסהלה

מטרת התוכנית


הצרחת שטח ציבורי פתוח וחלוקה חדשה לתאי שטח / מגרשים

עיקרי הוראותיה


א- הצרחת שטח ציבורי פתוח .
ב- איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי השטח הכולל של כל יעוד.
ג- שינוי גודל מגרש מנימאלי.
ד- שינוי קו בניין אחורי.
ה- שינוי הוראות בינוי בנוגע למגרשים החדשים כולל הצעת בינוי מנחה בשצ"פ.

דברי הסבר


מדובר בתכנית בשטח כ-15.5 דונם אשר מסדירה תכנון שאושר במסגרת תכנית ענ/982 מ/389 ביישוב עין אלסהלה מזיזה שטח ציבורי פתוח ומסדירה את החלוקה בהסכמה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צפון מזרח עין אלסהלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח הבינוי הינו מנחה ומתייחס לשטח הציבורי הפתוח המוצע בתא שטח 30. הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בינוי שצ"פ הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט חלוקה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן מסמכי חלוקה מעודכן הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/07/2022 18 12
פרסום לאישור ברשומות 24/07/2022 תאריך פרסום: 24/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10683. עמוד: 10168. שנה עברית: התשפב . 18 12 צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 11/07/2022 18 12
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 01/11/2021 13 9
פרסום להפקדה ברשומות 03/08/2021 תאריך פרסום: 03/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9791. עמוד: 10040. שנה עברית: התשפא . 13 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/08/2021 13 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/03/2021 11 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1050 עין א-סהלה החלפה צפייה
תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389 תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5379 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 11/07/2022
פרוטוקול הורדה
5359 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 01/11/2021
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/07/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/08/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/07/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 02/08/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 02/08/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/07/2022 הורדה