ג/ 4503

כביש גישה להר תבור ודבוריא

מטרת התוכנית


ליעד את השטחים המסומנים לדרך ולסלילת כביש.
ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות,
גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: דבוריה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 13/11/1990 תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 491. שנה עברית: התשנא . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/03/1983
החלטה בדיון בהפקדה 21/11/1982
קבלת תכנית 10/01/1982

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11335 כביש גישה להר תבור ודבוריא שינוי צפייה