ג/ 6281

שינוי תוואי דרך ודרך גישה רומת הייב

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך ודרך גישה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: רומת היב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/11/1990 תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 424. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/08/1990 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/1989 תאריך פרסום: 18/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3670. עמוד: 3389. שנה עברית: התשמט . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/12/1988
החלטה בדיון בהפקדה 03/08/1988
קבלת תכנית 28/02/1988

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5148 רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679 שינוי צפייה